Vol437嫩模九月生私房诱人OL丝袜秀红色蕾丝内衣撩人诱惑写真68P小九月爱蜜社

Vol437嫩模九月生私房诱人OL丝袜秀红色蕾丝内衣撩人诱惑写真68P小九月爱蜜社

逆顺之说,故备论之,以俟大贤之折衷云。如干燥而形色反见胖嫩者,脾胃气血两虚也,参八珍汤。

然时气、病气,又皆有常有变,知其常变,反其逆从,可以把握阴阳,裁成造化矣。其脉沉者,荣气微也。

循者,循于三部也。血之为患,其妄行则吐衄,其衰涸则虚劳。

 产后久痢色红赤,气虚亦服六君子。胃足阳明交鼻起,下循鼻外下入齿,还出挟口绕承浆,颐后大迎颊车里,耳前发际至额颅,支下人迎缺盆底,下膈入胃络脾宫,直者缺盆下乳内。

四序不失其期,六气为常准者,此信之谓也。盖得其因,则能定其名;能定其名,则知所以治矣。

此证多有不究心者,悠悠忽忽,反为病家怨尤。 两实一虚,则为淋露寒热。

Leave a Reply